ISO 20000-1

Norma UNE-ISO/IEC. Gestión de servicios TI

 • Assegurar que els serveis TI estiguin alineats amb les necessitats dels seus clients i usuaris.
 • El compliment dels requisits de negoci, els legals i els reglamentaris.
 • Disposició de personal tècnicament competent i amb la formació adequada per dur a terme les tasques amb les garanties de qualitat exigibles.
 • La participació activa de tot el personal basada en el concepte d'autogestió del lloc de treball i en la formació contínua.
 • La disponibilitat dels recursos materials adequats al procés productiu i d'acord amb el grau de precisió exigit.
 • L'establiment de les mesures necessàries per prevenir, estudiar i eliminar, sempre que això sigui possible, els factors que puguin afectar d'una manera negativa a la gestió dels serveis de TI.
 • L'establiment d'objectius anuals i l'assignació dels recursos, tant tècnics com materials i humans, per a la seva realització, que garanteixi la millora contínua dels nivells de qualitat desitjats.
 • Millorar la comunicació entre el personal que participa en la prestació de serveis TI i els clients i usuaris d'aquests serveis.
 • Millorar l'eficàcia i eficiència dels processos interns de prestació dels serveis TI.
Contactar 973 72 71 72


  Tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de donar resposta a la consulta sobre els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon). Les dades proporcionades es conservaràn mentres no ho soliciteu i no es cediran a tercers, excepte en els casos que s’hagi de fer per una obligació legal. Vostè te dret a obtenir confirmació sobre si a HST estem tractant les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o solicitar la supressió quan ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.


  Desitja rebre comunicats de marketing de HST per correu electrònic i entenent que les seves dades personals es tractaran com la política de privacitat


  Contactar 973 72 71 72


   Tratamos los datos que nos facilita con el fin de dar respuesta a la consulta sobre nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono). Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en HST estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.


   Desea recibir comunicados de marketing de HST por correo electrónico y entendiendo que sus datos personales se tratarán como la política de privacidad