Adaptació al nou RGPD

Adapta la teva empresa a la nova legislació de Protecció de Dades
RGPD

Què és el RGPD ?

El 25 de maig de 2016 es va aprovar el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), que substituirà la normativa vigent de Protecció de Dades. El termini màxim que tenen les empreses, les institucions i les organitzacions per adaptar-se és de 2 anys, és a dir, que el 25 de maig de 2018 ja han de complir amb la nova normativa europea.

Aquest és un dels canvis més importants en l’àmbit de Protecció de Dades i pretén harmonitzar totes les normatives dels estats membre de la Unió Europea.

 

Novetats del RGPD: 

 • Obligatorietat del consentiment
 • Dret a l’oblit i a la portabilitat
 • Registre d’activitats
 • Delegat de Protecció de Dades
 • Anàlisi de riscos i avaluació d’impacte
 • Mesures de seguretat
 • Etc.

Més informació

La meva empresa s’ha d’adaptaral RGPD?

Si tractes amb dades personals, tens l’obligatorietat de complir amb el Reglament General de Protecció de Dades, ja siguis empresa, institució pública, organització o autònom. De fet amb la normativa espanyola vigent (LOPD) ja has de complir amb la Protecció de Dades.

 

Jo ja compleixo amb la LOPD. M’he d’adaptar al RGPD?

Sí. A partir del 25 de maig de 2018 la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, deixarà d’estar vigent. A partir d’aquesta data, ja s’aplicarà el RGPD, juntament amb la nova “LOPD”.

 

 

A HST implantem LOPD, fem adaptacions de la LOPD al nou RGPD i t’assessorem en l’àmbit de Protecció de Dades.

 

Contacta amb la nostra empresa per fer la transició de la LOPD a l’RGPD.


  Tratamos los datos que nos facilita con el fin de dar respuesta a la consulta sobre nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono). Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en HST estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.


  Desea recibir comunicados de marketing de HST por correo electrónico y entendiendo que sus datos personales se tratarán como la política de privacidad


  Potser estaves buscant:

  Adequació RGPD Lleida, Consultoria Protecció de Dades Lleida, Auditoria LOPD Lleida, com fer la transició de la LOPD a l’RGPD, adaptar la meva empresa al RGPD, consultoria RGPD, experts en protecció de dades a Lleida, servei DPD Lleida, Delegat de protecció de dades Lleida, nova LOPD Lleida, LOPDGDD.