DPD

Delegat de protecció de dades

A HST t’ oferim un servei de Delegat de Protecció de Dades extern per tal d’adaptar la teva empresa al compliment del RGPD i de la LOPDGDD.

Si la teva empresa o entitat està obligada a nomenar un DPD, contacta amb nosaltres. Els nostres Delegats de Protecció de Dades estan qualificats amb els coneixements de Dret necessaris per a dur a terme qualsevol tasca i solucionar qualsevol problema que tinguis amb l’ RGPD i la LOPDGDD.

DPD Lleida

¿Qui és el DPD?

El DPD (Delegat de Protecció de Dades) és una persona o entitat jurídica amb coneixements en matèria de protecció de dades que s’ encarrega d’ informar i assessorar als responsables i encarregats de tractament de dades d’ una empresa o entitat a més de supervisar que compleixen amb l’ RGPD.

Empreses o entitats que necessiten un DPD

Si la teva empresa forma part d’ algun d’ aquests tipus d’ entitat, no dubtis en contactar amb nosaltres per a contractar el nostre servei de DPD.

Segons l’ RGPD

L’ RGPD declara, en el seu article 37.1, que:

 • El tractament l’ha de portar a terme una autoritat o organisme públic, excepte els tribunals que actuïn en exercici de la seva funció judicial.
 • Les activitats principals del responsable o de l’encarregat consisteixin en operacions de tractament que, per raó de la seva naturalesa, abast i / o fins, requereixin una observació habitual i sistemàtica d’interessats a gran escala.
 • Les activitats principals del responsable o de l’encarregat consisteixin en el tractament a gran escala de categories especials de dades personals d’acord amb l’article 9 i de dades relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l’article 10.

Segons la Llei Orgànica

La Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, en el seu article 34, assenyala que les empreses obligades a assignar un DPD són:

 • Els col·legis professionals i els seus consells generals.
 • Centres docents de tot tipus, universitats públiques i privades incloses.
 • Entitats que explotin xarxes i prestin serveis de comunicacions electròniques.
 • Els prestadors de serveis de la societat de la informació quan tractin amb perfils d’ usuaris.
 • Les entitats d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit.
 • Els establiments financers de crèdit.
 • Les entitats asseguradores i reasseguradores.
 • Les empreses de serveis d’inversió.
 • Els distribuïdors i comercialitzadors d’energia elèctrica i de gas natural.
 • Les entitats responsables de fitxers comuns per a l’avaluació de la solvència patrimonial i crèdit o dels fitxers comuns per a la gestió i prevenció del frau.
 • Les entitats que desenvolupin activitats de publicitat i prospecció comercial, incloent les d’investigació comercial i de mercats, quan tractin dades sobre clients.
 • Els centres sanitaris legalment obligats al manteniment de les històries clíniques dels pacients. S’exceptuen els professionals de la salut que exerceixin la seva activitat a títol individual.
 • Les entitats que emetin informes comercials que puguin referir-se a persones físiques.
 • Els operadors que desenvolupin l’activitat de joc.
 • Les empreses de seguretat privada.
 • Les federacions esportives quan tractin dades de menors d’edat.

A HST estem a la teva disposició per ajudar-te a adaptar el tractament d’ informació dels teus clients i per revisar que la teva empresa compleix amb l’ RGPD.

  SOL·LICITA INFORMACIÓ


  Tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de donar resposta a la consulta sobre els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon). Les dades proporcionades es conservaràn mentres no ho soliciteu i no es cediran a tercers, excepte en els casos que s’hagi de fer per una obligació legal. Vostè te dret a obtenir confirmació sobre si a HST estem tractant les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o solicitar la supressió quan ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.


  Desitja rebre comunicats de marketing de HST per correu electrònic i entenent que les seves dades personals es tractaran com la política de privacitat


  Potser estaves buscant:

  Delegat de protecció de dades a Lleida, servei de Delegat de protecció de dades, DPD Lleida, quines empreses necessiten un DPD, funcions del delegat de protecció de dades, què és un Delegat de protecció de dades.