Protecció de dades

Adapta la teva empresa a la normativa de Protecció de Dades

Si tractes amb dades personals, tens l’obligatorietat de complir amb el Reglament General de Protecció de Dades, ja siguis empresa, institució pública, organització o autònom. De fet amb la normativa espanyola vigent (LOPD) ja has de complir amb la Protecció de Dades.

A HST implantem LOPD, fem adaptacions de la LOPD al Reglament Europeu RGPD i t’assessorem en l’àmbit de Protecció de Dades en els serveis de la societat de la informació LSSICE.


 
 

Potser estaves buscant:

Adequació RGPD Lleida, Consultoria Protecció de Dades Lleida, Auditoria LOPD Lleida, com fer la transició de la LOPD a l’RGPD, adaptar la meva empresa al RGPD, consultoria RGPD, experts en protecció de dades a Lleida, servei DPD Lleida, Delegat de protecció de dades Lleida, nova LOPD Lleida, LOPDGDD.