Protecció de dades

Adapta la teva empresa a la normativa de Protecció de Dades

Si tractes amb dades personals, tens l’obligatorietat de complir amb el Reglament General de Protecció de Dades, ja siguis empresa, institució pública, organització o autònom. 

A HST som consultors en protecció de dades, t'ajudem a implantar el RGPD i la LOPDGDD a la teva empresa.

Disposem del servei de Delegat de Protecció de Dades per les empreses i entitats que ho necessitin,  t’assessorem en l’àmbit de Protecció de Dades en els serveis de la societat de la informació LSSICE.

 

 
 

Potser estaves buscant:

Adequació RGPD Lleida, Consultoria Protecció de Dades Lleida, Auditoria LOPD Lleida, com fer la transició de la LOPD a l’RGPD, adaptar la meva empresa al RGPD, consultoria RGPD, experts en protecció de dades a Lleida, servei DPD Lleida, Delegat de protecció de dades Lleida, nova LOPD Lleida, LOPDGDD.