Comunicacions segures

Import màxim de l'ajuda:

 

29.000€

 

Cost de la solució HST Security:

125€/usuari

CATEGORIA: Comunicacions segures

Solució: HST Office Security Pro

Solució integral de comunicacions segures que proporciona seguretat i control a totes les connexions entrants i sortints de la xarxa, d'usuaris i empleats. Disposaràs d'un control total de les teves comunicacions. Es registren tots els accessos. Monitoritzat per l'equip tècnic de HST, que s'encarregarà de la gestió i manteniment de tota la infraestructura. Permet el balanceig de diferents connexions a internet perquè la teva empresa estigui sempre connectada.


Prestacions incloses:

 • Connexions VPN SSL: Els teus empleats es podran connectar de forma segura a la xarxa de l'empresa des de qualsevol lloc. Disposaràs d'un protocol de capa de sockets segurs, per crear una connexió segura i xifrada
 • Xifrat d'extrem a extrem: tindràs les comunicacions xifrades en tot el recorregut, amb l'objectiu de prevenir atacs.
 • Connexió multi delegació: Connecta les teves delegacions a la central de forma segura.
 • Logs de connexió: Es mantindrà un registre dels dispositius que s'han connectat a la teva xarxa privada, així com d'altres connexions, intents d'atac, etc.
 • Control d'accés: Possibilitat de permetre la connexió a la teva xarxa privada única i exclusivament als dispositius autoritzats per tu.
 • Dispositius mòbils: Podràs fer ús d'aquesta solució des de dispositius mòbils.
 • Control de contingut: Podrás filtrar pàgines web per URL, paraula clau o bloquejar l'accés continguts insegurs o inapropiats
 • Portal Hot Spot Web: Podràs oferir accés a internet de cortesia a clients i proveïdors en un a xarxa aïllada i segura.
 • Multiwan: Podràs unir la velocitat de vàries connexions a internet perquè la teva xarxa doni el màxim rendiment.
 • Inclou: Formació, suport tècnic de HST i monitoratge, així com actualitzacions de seguretat, i de bases de dades de llocs webs maliciosos.

Percentatges d'execució associats a les fases

 • Primera: 70%
 • Segona: 30%

Import màxim de l'ajuda

 • 3 < 9 empleats: 125 € / usuari (fins a 9 usuaris)
 • 10 < 50 empleats: 125 € / usuari (fins a 48 usuaris)
 • 50<100 empleats: 125 € / usuari (fins a 99 usuaris)
 • 100<250 empleats: 125 € / usuari (fins a 232 usuaris)