Factura electrònica

Import màxim de l'ajuda:


2.000€


Cost de la solució Digitalització de factures HST:

A partir de 2.000€+iva

CATEGORIA: Factura electrónica

Solució: Digitalització de factures HST

Amb aquesta solució podràs tenir digitalitzat el flux d'emissió i enviament de les factures als teus clients. Simplifica, automatitza i digitalitza el teu procés de facturació.


Funcionalitats i serveis de la solució:

 • Factures en format estructurat: tindràs la possibilitat d'emetre factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per facilitar-ne el tractament automatitzat.
 • Factures il·limitades: podràs emetre un nombre il·limitat de factures.
 • Clients il·limitats: tindràs la capacitat d'enviar factures a un número il·limitat de clients.
 • Productes o serveis il·limitats: podràs crear un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.
 • Enviament de factures per correu electrònic: et permetrà enviar factures directament per correu electrònic.
 • Personalització de factures: les factures seran personalitzables, incloent la selecció del teu logotip.
 • Còpia de seguretat periòdiques: podràs fer còpies de seguretat, amb possibilitat d'una periodicitat diària.
 • 1GB Emmagatzematge/Històric de factures: tindràs un emmagatzematge d'almenys 1GB per a les factures.
 • Integració amb altres solucions: disposaràs d'APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual.
 • Control de venciment de les factures: disposaràs d'un sistema de control del venciment de les factures.
 • Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.

Percentatges d'execució associats a les fases

 • Primera: 70%
 • Segona: 30%

Import màxim de l'ajuda

 • 0 < 3 empleats: 1.000 €
 • 3 < 9 empleats: 2.000 €
 • 10 < 50 empleats: 2.000 €