Gestió de clients CRM

Import màxim de l'ajuda:


4.000 €


Cost de la solució HST CRM Pyme PRO:

A partir de 4.000 €+iva

CATEGORIA: Gestió de clients

Solució: HST CRM Pyme PRO

Digitalització i optimització de la gestió de les relacions comercials amb els teus clients, mitjançant una eina de gestió adaptada a les necessitats del client.


Funcionalitats i serveis de la solució:

 • Gestió de clients: seràs capaç d'emmagatzemar i consultar les dades de cadascun dels teus clients, des de la seva alta com a oportunitat de negoci, i simular la compra de productes o la contractació de serveis.
 • Gestió de Clients potencials (Leads): podràs donar d'alta nous Leads manualment o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads et permetran la gestió comercial amb l'objectiu de convertir-les en clients. Addicionalment podreu parametritzar regles de negoci per a l'assignació de Leads segons diferents criteris.
 • Gestió d'oportunitats: possibilitat de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l'enviament al client potencial o Lead d'ofertes i pressupostos. A més, podreu comprovar l'estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials: podràs crear accions i tasques comercials, tant de forma manual com automàtica.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: podràs fer seguiment mitjançant indicadors (KPI's), llistat d'oportunitats i altres, amb diferents nivells d'agregació d'informació en funció de les teves necessitats. Podràs també generar informes per al seguiment i monitorització de la teva activitat comercial, contemplant ràtios d'eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.
 • Alertes: seràs capaç de visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: gestió centralitzada de la documentació capaç d'inserir i/o vincular documents tant relatius a la teva activitat comercial, com els proporcionats pels mateixos clients.
 • Disseny Responsive: tindràs una interfície funcional en tota mena de dispositius.
 • Integració amb diverses plataformes: disposaràs d'APIs o Web Services per consolidar la informació i dades de tota la teva empresa.

Percentatges d'execució associats a les fases

 • Primera: 70%
 • Segona: 30%

Import màxim de l'ajuda

 • 10 < 50 empleats: 4.000 € (inclou 3 usuaris)