Marketplace

Import màxim de l'ajuda:


2.000€


Cost de la solució Marketplace HST:

A partir de 2.000€

CATEGORIA: Marketplace

Solució: Marketplace HST

Solució que t'ajudarà a incrementar el teu nivell de vendes, optimitzant els recursos existents, a través de l'elecció dels canals de distribució adequats i adaptant les referències/productes a les necessitats externes.


Prestacions incloses:

 • Obertura del compte i alta a la plataforma: Obertura del compte escollit i alta del perfil del beneficiari, pel seu compte, en una plataforma de Marketplace y en un país (com a mínim)
 • Anàlisi de la competència: Realitzarem una investigació de mercat focalitzada en les característiques dels competidors per millorar el procés de presa de decisions i obtenir una posició competitiva.
 • Disseny i estratègia: Definirem una estratègia de negoci per aconseguir els objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquest fi.
 • Producció del catàleg de referències: Analitzarem les categories a comercialitzar per seleccionar almenys 10 productes alienats amb l'estrategia de negoci.
 • Creació del contingut del listing: Definirem almenys 10 descripcions del catàleg de referències.
 • Alta de referències: Carregarem almenys 10 referències i les seves respectives descripcions i fotografies a la plataforma.

Percentatges d'execució associats a les fases

 • Primera: 70%
 • Segona: 30%

Import màxim de l'ajuda

 • 0 < 3 empleats: 2.000€
 • 3 < 9 empleats: 2.000€
 • 10 < 50 empleats: 2.000€