Presència avançada a Internet

Import màxim de l'ajuda:


2.000€


Cost de la solució Posicionament HST:

A partir de 2.000€

CATEGORIA: Presència avançada a internet

Solució: Posicionament HST

Solució orientada a optimitzar el teu posicionament a internet, augmentant l'abast de potencials clients i incrementant el tràfic de visites a la teva web o plataforma.


Prestacions incloses:

 • Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l'empresa als principals sites, xarxes de negoci o directoris d'empresa i professionals.
 • Anàlisi de les paraules clau: Farem la gestió i la búsqueda de les paraules clau amb l'objectiu de desenvolupar estratègies útils per a que els buscadors classifiquin el contingut i ajudin als usuaris a trobar els resultats rellevants per les seves consultes.
 • Anàlisi de la competència:: Realitzarem un anàlisi de la competència mensual i t'informarem de la teva situació respecte als teus competidors.
 • SEO On-Page: Optimitzarem l'estructura i el contingut intern d'almenys 2 pàgines o apartats per millorar la posició natural de la Pime als buscadors, així com la indexació i jerarquització del contingut.
 • SEO Off-page: Farem les accions pertinents fora de l'entorn web per millorar el posicionament orgànic..
 • Informes mensuals de seguiment: Reportarem el resultat de les accions executades per veure l'evolució i repercusió de les mateixes.

Percentatges d'execució associats a les fases

 • Primera: 70%
 • Segona: 30%

Import màxim de l'ajuda

 • 0 < 3 empleats: 2.000€
 • 3 < 9 empleats: 2.000€
 • 10 < 50 empleats: 2.000€