Tècnic sistemes / Ciberseguretat

Pot solicitar suport tecnic mitjançant un correu electronic.

t e c n i c @ h s t .c a t

Tècnic web

Pot solicitar suport tecnic mitjançant un correu electronic.

t e c n i c w e b @ h s t . c a t

APLICACIÓ DE SUPORT

Prem per descarregar l'aplicació de suport tècnic.
Indica al tècnic el teu ID i clau de pas quan ho sol·liciti.