tgProfesional Cooperativa Agropecuària


El programari de gestió empresarial tgProfesional cobreix les necessitats específiques per a cooperatives agropecuàries:

Amb activitats bidireccionals de compra i venda entre agricultors i ramaders, i també per a les que gestionen els comptes de crèdit dels socis.

La solució vertical tgProfesional ED. COOPERATIVES controla la completa gestió dels moviments de tresoreria dels agricultors, la seva vendes de productes agrícoles a la cooperativa, i al seu torn, la compra dels productes acabats a la mateixa, sense intercanvi d’efectiu amb anotacions de les seves compres i vendes en el seu compte de crèdit. Permet la comptabilitat financera del soci des de l’ingrés d’efectiu, els reintegraments del compte, les compensacions entre vendes i compres, fins a la liquidació periòdica d’interessos.

El software tgProfessional està desenvolupat pensant en les necessitats específiques del sector agropecuari. Som especialistes en la personalització de software

Característiques Destacades


TPV

Sistema de venda per terminal punt de venda a les botigues de comerç al detall de la cooperativa. Captura del pes de la bàscula per a la fruita, verdura i altres aliments. Lectura ràpida dels productes per codi de barres.

Facturació de vendes

Emissió àgil d’albarans de venda a clients i a socis. Facturació agrupada d’albarans de venda. Generació de factura al soci, sense rebut, amb càrrec al seu compte de crèdit.

Retencions

Ampli sistema de retencions IRPF automàtic, per defecte per a la cooperativa i per a l’agricultor. Informes de retencions agrícoles per a l’emissió dels models 111 i 190.

Compensació entre compres i vendes

Anotació en el compte del soci de les compres i les vendes, sense intercanvi monetari. Emissió de factures al soci sense generació de rebut a la cartera.

Autofactura de compra

Emissió de les factures en nom de l’agricultor al qual li vam comprar els productes. Facturació agrupada d’albarans de compra.

Operacions de socis

Reintegraments d’efectiu amb el seu comprovant. Ingressos d’efectiu amb anotació en el compte de crèdit.

Balanços específics per la cooperativa

Mitjançant la configuració de balanços és possible afegir nous balanços comptables i modificar els existents, canviant partida.

Tipus d’IVA

Codificació de règims especials agraris i de diversos tipus d’IVA. Informes d’IVA per règims i per tipus d’IVA.

Articles fabricats

Codificació dels productes acabats per les seves vendes amb el seu etiquetatge propi.

Liquidació d’interessos

Càlcul periòdic dels interessos amb abonament o càrrec al compte del soci.

Comptes de socis

Extractes de tresoreria dels moviments del soci en el seu compte.

Demana informació sense compromís    Tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de donar resposta a la consulta sobre els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon). Les dades proporcionades es conservaràn mentres no ho soliciteu i no es cediran a tercers, excepte en els casos que s’hagi de fer per una obligació legal. Vostè te dret a obtenir confirmació sobre si a HST estem tractant les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o solicitar la supressió quan ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.


    Desitja rebre comunicats de marketing de HST per correu electrònic i entenent que les seves dades personals es tractaran com la política de privacitat


    Potser estaves buscant:

    Programa de gestió per a cooperatives agropecuàries a Lleida, software de gestió sector alimentació Lleida, software de gestió per a cooperatives Lleida, software de gestió empresarial Lleida