tgProfesional Impremta i Arts Gràfiques


El software de gestió empresarial tgProfesional cobreix les necessitats específiques del sector de la impremta:

gestió de les impressions per nombre de còpia, emissió de les ordres de fabricació segons les comandes de clients i l’exhaustiu control de matèria primera de papereria, consumibles, hores d’operaris i de màquines per a cada comanda.

Integració de magatzems en el mateix entorn de treball amb la gestió comercial i comptable, proporciona un exhaustiu control de l’estoc i l’automatització de la facturació, el control de la cartera i de la comptabilitat.

El software tgProfessional està desenvolupat pensant en les necessitats específiques del sector impremta i arts gràfiques. Som especialistes en la personalització de software

Característiques Destacades


Partes de treball

Registre de les ordres d’impressió i preparació de comandes, amb detall d’hores d’operaris, hores de màquines, serveis subcontractats i matèries primeres. Càlcul de costos per ordre, per obtenir la rendibilitat de cada comanda de client. Pantalla de registre de parts oberts, tancats, facturats i no facturables amb filtres per clients i dates. Traspàs de parts oberts al nou exercici.

Empleats

Dades personals completes. Documentació adjunta per arxivar el DNI, el contracte laboral i qualsevol altre informe. Pantalla de registre dels EPIS lliurats al treballador. Articles per tipus d’hores per a la seva facturació com a mà d’obra en parts o albarans de venda. Històric d’hores per a la seva liquidació mensual.

Articles

Classificacions per famílies de matèries primeres de paper o consumibles de màquines. Descripció llarga per a articles amb detall del tipus de paper de la impressió, les tintes, els colors i altres dades, per a la impressió en els documents de venda. Text editable en l’albarà de venda per afegir la referència del client.

Subscripcions per clients o per articles

Plantilles de facturació d’impressions periòdiques de butlletins, revistes locals o calendaris, per a l’emissió massiva dels rebuts a clients. Generació de remeses en suport magnètic per a la gestió al cobrament dels rebuts.

Pressupostos

No obligatori codificar ni clients, ni articles per a l’emissió de pressupostos. Funció de duplicar documents, fins i tot a altres exercicis, per agilitzar la còpia de pressupostos per a altres clients.

Proposta de comandes de compra

Generació automàtica de comandes a proveïdors, en base a uns valors d’estoc òptims i mínims establerts per als articles bàsics com el paper o els sobres.

Descomptes per client

Condicions per família, article i client. Tarifes per quantitats, per al control del preu segons el nombre de còpies demanades pel client.

Històric de clients

Registre d’articles venuts, amb detall de preus i descomptes aplicats, consulta d’extractes mensuals d’operacions i obtenció de gràfics de consum.

Demana informació sense compromís    Tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de donar resposta a la consulta sobre els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon). Les dades proporcionades es conservaràn mentres no ho soliciteu i no es cediran a tercers, excepte en els casos que s’hagi de fer per una obligació legal. Vostè te dret a obtenir confirmació sobre si a HST estem tractant les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o solicitar la supressió quan ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.


    Desitja rebre comunicats de marketing de HST per correu electrònic i entenent que les seves dades personals es tractaran com la política de privacitat


    Potser estaves buscant:

    Programa de gestió per a impremtes i arts gràfiques, software de gestió per a impremtes a a Lleida, software de gestió empresarial Lleida