tgProfesional Sector Electrodomèstics


El software de gestió empresarial tgProfesional cobreix les necessitats específiques del sector dels electrodomèstics:

múltiples parametritzacions sectorials en la comercialització de control de nombres de sèrie, taxes de reciclatge, codis de barres i fabricacions d’escandalls per al muntatge d’aparells.

Conté un exhaustiu registre d’electrodomèstics, amb generació de parts de treball d’hores i materials, seguiments de clients i reparacions, i mitjançant l’eina integrada del CRM permet l’assignació d’avisos de reparació a cada tècnic.

El software tgProfessional està desenvolupat pensant en les necessitats específiques del sector electrodomèstics. Som especialistes en la personalització de software

Característiques Destacades


Partes de treball

Detall d’hores d’empleats per dies, materials i dietes com a cost d’empresa. Parts relatius a aparell o a article, amb dades del nombre de sèrie per al control de les reparacions en garantia i les que seran facturables. Detall d’accessoris i de revisions a realitzar, segons marca o model de l’electrodomèstic. Parts vinculats a projectes. Opcions de facturació de parts, amb emissió automàtica d’albarans de venda. Pantalla de registre de parts oberts, tancats, facturats i no facturables amb filtres per clients i dates. Traspàs de parts oberts al nou exercici.

Electrodomèstics

Fitxa completa d’aparells venuts o en reparació, amb dades del nombre de sèrie, dates de compra, garantia i baixa, fabricant, marca, model, ubicació i fotografia. Distinció entre client facturació i client revisió, per a l’emissió automàtica de parts de reparació des del mateix electrodomèstic. Històric de parts de revisió per aparell. Documentació adjunta per a l’arxiu de la fitxa tècnica, especificacions, recanvis i altres informes específics.

Nombres de sèrie

Control de garanties de peces venudes i per als articles en reparació. Tramitació de la garantia per articles amb seguiment de client i proveïdor, i accés directe a albarà de venda i de compra. Històrics de nombres de sèrie per articles en diversos estats: en estoc, venuts i retornats, per a la gestió del RMA del material defectuós. Assignació de mesos de garantia des de la família de l’article.

Articles

Classificacions per categories, famílies, marques i models. Permet duplicar articles amb canvi de codi per a una ràpida codificació del catàleg de productes i serveis. Referència del fabricant. Creació d’un nou electrodomèstic des d’articles. Generació de codis de barres des de la família i automàtica amb el codi de l’article.

Escandallos i fabricació

Gestiona el procés de fabricació i muntatge de productes, des de la compra dels materials i accessoris, la composició de l’article com escandall, passant pel procés de muntatge, fins a la venda o instal·lació del producte acabat. Parametritzacions del tipus de fabricació manual o automàtica des comandes o albarans de venda.

Recanvis

Bases de dades de recanvis de proveïdors. Càrrega automàtica d’articles i costos de proveïdors, per agilitar la codificació de la base de dades del nostre catàleg. Codificació automàtica de famílies, marques i models des de la lectura d’articles. Permet la modificació de preus i característiques dels articles existents.

CRM de gestió

Integrat totalment en la gestió comercial, permet el control i seguiment dels serveis tècnics en taller i externs, l’estat de les revisions dels electrodomèstics i l’organització de l’agenda de cada tècnic, mitjançant l’assignació d’activitats de clients vinculades a parts de assistència existents o nous, generats des del CRM.

Empleats

Dades personals completes. Documentació adjunta per arxivar el DNI, el contracte laboral i qualsevol altre informe. Pantalla de registre dels EPIS lliurats al treballador. Articles per tipus d’hores per a la seva facturació com a mà d’obra en parts o albarans de venda. Històric d’hores per a la seva liquidació mensual.

Multitarifa

Tarifes manuals i automàtiques sobre costos i sobre una altra tarifa. Propagació de condicions de tarifes modificades per famílies d’articles. Condicions per família, article i client. Tarifes d’articles per quantitats. Descomptes a clients en cascada des de documents.

Tasxa de reciclatge

Cànon aplicable als articles no reciclables segons la normativa del sector, facturable al client, amb opció d’incloure-o no en el preu de tarifa. Desglossament de la taxa en els documents de venda. Informe de vendes d’articles amb taxa de reciclatge.

Històrics dels articles

Extractes i estadístiques de productes amb major rotació, i menys venuts per a la provisió de compres. Els articles obsolets o descatalogats poden ser desactivats de les recerques, d’inventaris i d’informes de preus.

Projectes

Codificació d’instal·lacions, per assignar despeses i ingressos de forma manual o automàtica des de documents a projectes. Càlcul de resultats per projectes, per a l’optimització de futurs pressupostos de noves instal·lacions o reparacions.

Pressupostos

No obligatori codificar ni clients, ni articles per a l’emissió de pressupostos. Funció de duplicar documents, fins i tot a altres exercicis, per agilitzar la còpia de pressupost per a altres clients.

Històrics de clients i proveïdors

Registre de productes venuts i comprats, amb detall de preus i descomptes aplicats, consulta d’extractes mensuals d’operacions i obtenció de gràfics de consum.

Inventaris

Recompte d’articles, regularitzacions d’estoc i devolucions de material. Multimagatzem amb prestatgeria, traspàs entre magatzems i canvi manual d’estoc.

Proposta de comandes de compra

Generació automàtica de comandes a proveïdors, en base a uns valors d’estoc òptims i mínims establerts per a cada tipus d’article.

Demana informació sense compromís    Tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de donar resposta a la consulta sobre els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon). Les dades proporcionades es conservaràn mentres no ho soliciteu i no es cediran a tercers, excepte en els casos que s’hagi de fer per una obligació legal. Vostè te dret a obtenir confirmació sobre si a HST estem tractant les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o solicitar la supressió quan ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.


    Desitja rebre comunicats de marketing de HST per correu electrònic i entenent que les seves dades personals es tractaran com la política de privacitat


    Potser estaves buscant:

    Programa de gestió per a botigues d’electrodomèstics a Lleida, software de gestió per a empreses d’electrodomèstics a Lleida, software de gestió empresarial Lleida