tgProfesional Sector Ferreteria


El software de gestió empresarial tgProfesional cobreix les necessitats específiques del sector de les ferreteries:

múltiples per tipus de client, la lectura de fitxers d’articles de majoristes, la venda ràpida per lectura de codis de barres i la generació de remeses bancàries.

Gràcies a la seva gestió integrada de magatzems en el mateix entorn de treball que la gestió comercial i comptable, proporciona un exhaustiu control de l’estoc i l’automatització dels processos de facturació i de cartera.

El software tgProfessional està desenvolupat pensant en les necessitats específiques de les ferreteries. Som especialistes en la personalització de software

Característiques Destacades


TPV

Múltiples caixes de venda. Lectura ràpida dels productes per codi de barres. Consulta ràpida del preu i estoc disponible d’un article. Cobraments combinats. Tiquets per venedor. Permet aparcar i recuperar tiquets. Registre d’entrades i sortides d’efectiu de la caixa, amb concepte, hora i data. Arqueig de caixa per sèrie de facturació i magatzem. Històrics de tiquets emesos.

Multitarifa

Tarifes per sectors i per clients. Tarifes manuals i automàtiques sobre costos i sobre una altra tarifa. Propagació de condicions de tarifes modificades per famílies d’articles. Condicions per família, article i client. Tarifes d’articles per quantitats. Descomptes a clients en cascada des de documents.

Empleats

Dades personals completes. Documentació adjunta per arxivar el DNI, el contracte laboral i qualsevol altre informe. Pantalla de registre dels EPIS lliurats al treballador. Articles per tipus d’hores per a la seva facturació com a mà d’obra en parts o albarans de venda. Històric d’hores per a la seva liquidació mensual.

Catàlegs de proveïdors

Càrrega automàtica d’articles i costos de proveïdors, per agilitzar la codificació del nostre catàleg de productes. Codificació automàtica de famílies, marques i models des de la lectura d’articles. Permet la modificació de preus i característiques dels articles existents.

Pressupostos

No obligatori codificar ni clients, ni articles per a l’emissió de pressupostos. Funció de duplicar documents, fins i tot a altres exercicis, per agilitzar la còpia de pressupost per a altres clients. Recàlcul de preus d’articles amb canvi de tarifa.

Històrics de clients i proveïdors

Registre de productes venuts i comprats, amb detall de preus i descomptes aplicats, consulta d’extractes mensuals d’operacions i obtenció de gràfics de consum. Consums per clients i per articles. Clients sense facturació des de data.

Històrics d’articles

Extractes i estadístiques de productes amb major rotació, i menys venuts per a la provisió de compres. Els articles obsolets o descatalogats poden ser desactivats de les recerques, d’inventaris i d’informes de preus.

Articles

Disseny de tarifes d’articles amb imatges. Consulta de productes alternatius o similars. Possibilitat de desactivar articles descatalogats per netejar-los de les recerques, inventaris i informes de preus.

Facturació

Emissió d’albarans a clients habituals, o des del TPV amb traspàs de tiquet a albarà de venda. Sistema de facturació automàtic amb mínims establerts de facturació, per dates, clients o selecció d’albarans.

Inventaris

Recompte d’articles, regularitzacions d’estoc i devolucions de material. Multimagatzem amb prestatgeria, traspàs entre magatzems i canvi manual d’estoc.

Proposta de comandes de compra

Generació automàtica de comandes a proveïdors, en base a uns valors d’estoc òptims i mínims establerts per a cada tipus d’article.

Etiquetatge

Etiquetes de productes amb codi de barres i generació d’etiquetes per a les prestatgeries.

Demana informació sense compromís    Tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de donar resposta a la consulta sobre els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon). Les dades proporcionades es conservaràn mentres no ho soliciteu i no es cediran a tercers, excepte en els casos que s’hagi de fer per una obligació legal. Vostè te dret a obtenir confirmació sobre si a HST estem tractant les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o solicitar la supressió quan ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.


    Desitja rebre comunicats de marketing de HST per correu electrònic i entenent que les seves dades personals es tractaran com la política de privacitat


    Potser estaves buscant:

    Programa de gestió per a ferreteries a Lleida, software de gestió per a centres de ferreteria a Lleida, software de gestió empresarial Lleida