tgProfesional Sector Fitosanitari


El software de gestió empresarial tgProfesional cobreix les necessitats específiques del sector fitosanitari:

paràmetres de control de lots i de la traçabilitat, classificacions d’articles com a matèries perilloses, llistats d’inventaris, i l’eina integrada del dissenyador d’informes, que facilita l’emissió de qualsevol document que contingui tota la informació requerida per la indústria fitosanitària.

En tgProfesional ED. PERSONALITZADA per al sector fitosanitari es registren els productes amb control del número de registre, tipus d’article i categoria LOM

El software tgProfessional està desenvolupat pensant en les necessitats específiques del sector fitosanitari. Som especialistes en la personalització de software

Característiques Destacades


Gestió de lots

Creació de lots de productes comprats al proveïdor, des del albarà de compra amb registre de les dates de compra, fabricació, envasat i caducitat. Selecció del lot des de qualsevol document de venda: albarà i dipòsit. Traçabilitat dels articles des del procés de compra, fins a la venda. Cerca d’articles per lot.

Articles

Classificacions per categories, famílies, marques i models. Permet duplicar articles amb canvi de codi per a una ràpida codificació del catàleg de productes i serveis. Introducció d’articles en documents de compra i venda per codi de barres.

Informe del LOM

Obtenció del Llibre Oficial de Moviments. A partir del número de registre i categoria LOM indicats en la fitxa de cada article i de l’emissió de compres i vendes, s’emet el llistat dels productes subministrats.

Cost mitjà

Càlcul automàtic o manual del cost mitjà dels articles en estoc, tarifes de venda sobre cost mitjà i inventaris d’articles per magatzems i per proveïdors valorats a cost mitjà.

Multimagatzem

Consulta ràpida de l’estoc per magatzem, traspassos entre magatzems i automatització en els moviments d’entrada i de sortida del magatzem indicat en l’albarà de compra o de venda.

Dipòsits de compra i de venda

Registre d’articles en dipòsit entre proveïdors i clients, amb consulta de l’estoc en dipòsit. Facturació automàtica de dipòsits totalment o parcialment.

Carta de port

En l’emissió de l’albarà de venda per el client s’emet la carta de port, prèviament dissenyada específicament per a l’empresa segons les seves especificacions.

Històrics de vendes

Productes habituals venuts per client i registre de lots lliurats. Consulta de l’últim preu venut des de qualsevol document de venda.

Comissions de vendes

Sistema de comissions per agent segons família, article i client. Informes de comissions sobre albarans emesos, facturats i cobrats.

Inventaris

Control automàtic de l’estoc, recomptes periòdics d’articles, regularitzacions d’estoc i canvis manuals d’estoc.

Matèries perilloses

Paràmetre indicat específicament en els articles d’aquesta tipologia, bàsicament serien els productes ADR.

Cobraments de clients per agent

Llistes de gestió de cobraments per clients i per agents entre dates i per formes de pagament.

Demana informació sense compromís    Tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de donar resposta a la consulta sobre els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon). Les dades proporcionades es conservaràn mentres no ho soliciteu i no es cediran a tercers, excepte en els casos que s’hagi de fer per una obligació legal. Vostè te dret a obtenir confirmació sobre si a HST estem tractant les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o solicitar la supressió quan ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.


    Desitja rebre comunicats de marketing de HST per correu electrònic i entenent que les seves dades personals es tractaran com la política de privacitat


    Potser estaves buscant:

    Programa de gestió per a empreses de productes fitosanitaris a Lleida, software de gestió empresarial Lleida.