tgProfesional Sector Floricultor


El software de gestió empresarial tgProfesional cobreix les necessitats específiques del sector fitosanitari:

paràmetres de control de lots i de la traçabilitat, classificacions d’articles com a matèries perilloses, llistats d’inventaris, i l’eina integrada del dissenyador d’informes, que facilita l’emissió de qualsevol document que contingui tota la informació requerida per la indústria fitosanitària.

En tgProfesional ED. PERSONALITZADA per al sector fitosanitari es registren els productes amb control del número de registre, tipus d’article i categoria LOM

El software tgProfesional está desarrollado pensando en las necesidades específicas de las floristerías. Somos especialistas en la personalización de software

Característiques Destacades


Articles

Classificacions per categories, famílies, marques i models. Permet duplicar articles amb canvi de codi per a una ràpida codificació del catàleg de productes i serveis. Generació de codis de barres per agilitzar la compra i la venda d’articles des de documents. Plantes de temporada com famílies específiques per a ser desactivades i activades fàcilment. Foto a la fitxa de cada planta. Documentació adjunta per arxivar la fitxa tècnica i cures de cada planta.

TPV

Múltiples caixes de venda. Lectura ràpida dels productes per codi de barres. Consulta ràpida del preu i estoc disponible d’un article. Cobraments combinats. Tiquets per venedor. Permet aparcar i recuperar tiquets. Registre d’entrades i sortides d’efectiu de la caixa, amb concepte, hora i data. Arqueig de caixa per sèrie de facturació i magatzem. Històrics de tiquets emesos.

Multitarifa

Tarifes per sectors i per clients. Tarifes manuals i automàtiques sobre costos i sobre una altra tarifa. Propagació de condicions de tarifes modificades per famílies d’articles. Condicions per família, article i client. Tarifes d’articles per quantitats. Descomptes a clients en cascada des de documents.

Empleats

Dades personals completes. Documentació adjunta per arxivar el DNI, el contracte laboral i qualsevol altre informe. Pantalla de registre dels EPIS lliurats al treballador. Articles per tipus d’hores per a la seva facturació com a mà d’obra en parts o albarans de venda. Històric d’hores per a la seva liquidació mensual.

Projectes

Codificació d’instal·lacions, per assignar despeses i ingressos de forma manual o automàtica des de documents a projectes. Càlcul de resultats per projectes, per a l’optimització de futurs pressupostos de noves instal·lacions de reg o de manteniment de jardins.

Pressupostos

No obligatori codificar ni clients, ni articles per a l’emissió de pressupostos. Funció de duplicar documents, fins i tot a altres exercicis, per agilitzar la còpia de pressupost per a altres clients. Recàlcul de preus d’articles amb canvi de tarifa.

Canvi manual de preus

Pantalla que permet àgilment la modificació dels preus. Funcions automàtiques d’increment de preus, de manera percentual o per import fix, amb filtre per categories, famílies, marques i models.

Inventaris

Recompte d’articles, automatització en la generació periòdica d’inventaris i posteriors regularitzacions d’estoc. Múltiples magatzems amb ubicacions, traspàs entre magatzems i canvi manual d’estoc.

Subscripcions per clients

Plantilles que contenen el detall de serveis de jardineria contractats pel client, indicant la periodicitat de facturació. Automatització en el procés d’emissió de factures i rebuts de les quotes de serveis.

Històrics de clients i proveïdors

Registre de productes venuts i comprats, amb detall de preus i descomptes aplicats, consulta d’extractes mensuals d’operacions i obtenció de gràfics de consum.

Proposta de comandes de compra

Generació automàtica de comandes a proveïdors, en base a uns valors d’estoc òptims i mínims establerts per a cada tipus de planta.

Partes de treball

Registre de les hores d’empleats, de materials i dietes per al càlcul de costos dels serveis de manteniment de jardins.

Històrics d’articles

Extractes i estadístiques de flors i plantes amb major rotació, i menys venudes per a la provisió de compres.

Catàleg de productes

Disseny de tarifes de flors amb imatges. Consulta de plantes i espècies alternatives o similars.

Etiquetatge

Generació d’etiquetes per a les plantes amb codi de barres.

Demana informació sense compromís    Tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de donar resposta a la consulta sobre els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon). Les dades proporcionades es conservaràn mentres no ho soliciteu i no es cediran a tercers, excepte en els casos que s’hagi de fer per una obligació legal. Vostè te dret a obtenir confirmació sobre si a HST estem tractant les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o solicitar la supressió quan ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.


    Desitja rebre comunicats de marketing de HST per correu electrònic i entenent que les seves dades personals es tractaran com la política de privacitat


    Potser estaves buscant:

    Programa de gestión para floristerías en Lleida, software de gestión para centros de jardinería en Lleida , software de gestión empresarial Lleida, software para horticultura en Lleida