Adequació LOPD

Necessites una consultoria per la LOPD?

Què és la LOPD GDD?

La Llei Orgànica de Protecció de Dades Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPD GDD) és d’obligat compliment per a totes les empreses, entitats  i professionals que, en el desenvolupament de la seva activitat, tractin dades de caràcter personal.

L’objectiu d ‘aquesta nova LOPD, a part d’adequar la legislació espanyola al nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD), és garantir la protecció de les dades personals de les persones físiques.

Adequació a la nova LOPD

Oferim una solució integral d’adequació a la LOPD, proporcionant un servei adaptat a les necessitats de cada client, formació, seguiment, auditoria anual i, per tant, la màxima garantia d’una veritable adaptació. Si vols adaptar-te a la nova LOPD o necessites que et facin una consultoria LOPD a Lleida, contacta amb HST.

 

Obligacions legals

La LOPD GDD , al seu torn, estableix una sèrie d’obligacions legals a les quals han de fer front els empresaris i que podem resumir en:

 • Registre d’activitats de tractament.
 • Ànalisi de riscos i avaluació d’impacte, si s’escau
 • Adopció de les mesures de seguretat adequades
 • Nous drets dels afectats
 • Designació d’un Delegat de Protecció de Dades, si s’escau
 • Contractes amb tercers  i clàusules

 

Raons per  adequar-se a la  nova LOPD

Obligatorietat
Totes les empreses que realitzin tractament de dades personals han de complir amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  personals i garantia del Drets Digitals.

Evitar sancions per incompliment
L’incompliment de la Llei de Protecció de Dades comporta sancions que, en funció a la gravetat de la infracció, poden oscil.lar entre el 2% i 4% del volum del negoci anual de l’exercici anterior.

Millorar la imatge de marca de l’empresa
L’adaptació i compliment de la LOPD aporta a les empreses una imatge de professionalitat i rigor que és gratament valorada i percebuda tant pels teus clients com pels teus proveïdors, ja que els transmet serietat i confiança.

Incrementar la seguretat dels sistemes de treball
Mitjançant les auditories, que es realitzen periòdicament, l’empresa pot conèixer el grau de seguretat i eficiència que tenen els seus sistemes, així com totes aquelles possibles incidències que poden produir la pèrdua i /o vulneració de dades.

La normativa actual de protecció de dades imposa una gran quantitat de requisits d’obligat compliment. Això exigeix una atenció continuada per aconseguir un compliment òptim i evitar la imposició de sancions.

Confia'ns l'adequació i manteniment de la LOPD de la teva empresa i dedica't tranquil·lament als teus negocis.

 • Anàlisis de les dades i diagnòstic
 • Registre d’Activitats de Tractament
 • Document de Seguretat
 • Formació i concienciació del personal
 • Seguiment i auditories


  Tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de donar resposta a la consulta sobre els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon). Les dades proporcionades es conservaràn mentres no ho soliciteu i no es cediran a tercers, excepte en els casos que s’hagi de fer per una obligació legal. Vostè te dret a obtenir confirmació sobre si a HST estem tractant les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o solicitar la supressió quan ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.


  Desitja rebre comunicats de marketing de HST per correu electrònic i entenent que les seves dades personals es tractaran com la política de privacitat


   

  Potser estaves buscant:

  Adequació LOPD Lleida, Consultoria LOPD Lleida, Auditoria LOPD Lleida, Adaptar LOPD Lleida, revisió LOPD Lleida, adequació nova LOPD Lleida, Delegat de Protecció de Dades a Lleida