jornada RGPD
Sessió informativa Protecció de Dades – 21 de març de 2018
cyberseguretat
Noves obligacions i sancions relacionades amb la ciberseguretat