tgProfesional Sector Informàtic


El software de gestió empresarial tgProfesional cobreix les necessitats específiques del sector informàtic:

múltiples parametritzacions sectorials de control de nombres de sèrie, taxes de reciclatge, codis de barres, fabricacions d’escandalls per a l’acoblament d’equips i subscripcions per a la facturació periòdica dels manteniments informàtics.

Conté un exhaustiu registre de màquines, amb generació de parts de treball d’hores i materials, seguiments de clients i reparacions, i mitjançant l’eina integrada del CRM permet l’assignació d’avisos de reparació a cada tècnic.

El software tgProfessional està desenvolupat pensant en les necessitats específiques del sector informàtic. Som especialistes en la personalització de software

Característiques Destacades


Partes de treball

Detall d’hores d’empleats per dies, materials i dietes com a cost d’empresa. Parts relatius a màquina o a article, amb dades del nombre de sèrie per al control de les reparacions en garantia i les que seran facturables. Detall d’accessoris i de revisions a realitzar, segons la marca o el model de la màquina. Parts vinculats a projectes. Opcions de facturació de parts, amb emissió automàtica d’albarans de venda. Pantalla de registre de parts oberts, tancats, facturats i no facturables, amb filtres per clients i per dates. Traspàs de parts oberts al nou exercici.

Màquines

Fitxa completa d’equips venuts o en reparació, amb dades del nombre de sèrie, dates de compra, garantia i baixa, fabricant, marca, model, ubicació i fotografia. Distinció entre client facturació i client revisió, per a l’emissió automàtica de parts de reparació des de la mateixa màquina. Històric de parts de revisió per màquina. Documentació adjunta per a l’arxiu de la fitxa tècnica, especificacions, recanvis i altres informes específics.

Nombres de sèrie

Control de garanties de peces venudes i per articles en reparació. Tramitació de la garantia per articles amb seguiment de client i proveïdor, i accés directe a albarà de venda i de compra. Històrics de nombres de sèrie per articles en diversos estats: en estoc, venuts i retornats, per a la gestió del RMA del material defectuós. Assignació de mesos de garantia des de la família de l’article.

Escandalls i fabricació

Gestiona el procés de fabricació i muntatge d’equips informàtics, des de la compra dels materials i accessoris, la composició de l’article com escandall, passant pel procés d’acoblament, fins a la venda o instal·lació del producte acabat. Parametritzacions de tipus de fabricació manual o automàtica des comandes o albarans de venda.

Recanvis

Bases de dades de productes de proveïdors. Càrrega automàtica d’articles i costos de proveïdors, per agilitar la codificació de la base de dades del nostre catàleg. Codificació automàtica de famílies, marques i models des de la lectura d’articles. Permet la modificació de preus i característiques dels articles existents.

Articles

Classificacions per categories, famílies, marques i models. Permet duplicar articles amb canvi de codi per a una ràpida codificació del catàleg de productes i serveis. Referència del fabricant. Creació de màquina des d’articles. Generació de codis de barres des de la família i de forma automàtica amb el codi de l’article.

CRM de gestió

Integrat totalment en la gestió comercial, permet el control i seguiment dels serveis tècnics en taller i externs, l’estat de les revisions de les màquines i l’organització de l’agenda de cada tècnic, mitjançant l’assignació d’activitats de clients vinculades a parts de assistència existents o nous, generats des del CRM.

Empleats

Dades personals completes. Documentació adjunta per arxivar el DNI, el contracte laboral i qualsevol altre informe. Pantalla de registre dels EPIS lliurats al treballador. Articles per tipus d’hores per a la seva facturació com a mà d’obra en parts o albarans de venda. Històric d’hores per a la seva liquidació mensual.

Multitarifa

Tarifes manuals i automàtiques sobre costos i sobre una altra tarifa. Propagació de condicions de tarifes modificades per famílies d’articles. Condicions per família, article i client. Tarifes per quantitats. Descomptes a clients en cascada des de documents.

Taxa de reciclatge

Cànon aplicable als articles no reciclables segons la normativa del sector, facturable al client, amb opció d’incloure-o no en el preu de tarifa. Desglossament de la taxa en els documents de venda. Informe de vendes dels articles amb taxa de reciclatge.

Projectes

Codificació d’instal·lacions, per assignar despeses i ingressos de forma manual o automàtica des de documents a projectes. Càlcul de resultats per projectes, per a l’optimització de futurs pressupostos de noves instal·lacions o reparacions.

Històrics d’articles

Extractes i estadístiques de productes amb major rotació, i menys venuts per a la provisió de compres. Els articles obsolets o descatalogats poden ser desactivats de les recerques, d’inventaris i d’informes de preus.

Quotes

Codificació de manteniments de servei com articles sense control d’estoc, comptabilitzats al compte de vendes indicada a la fitxa. Funcionalitats d’increment automàtic de quotes.

Històric de clients i projectes

Registre de productes venuts i comprats, amb detall de preus i descomptes aplicats, consulta d’extractes mensuals d’operacions i obtenció de gràfics de consum.

Inventaris

Recompte d’articles, regularitzacions d’estoc i devolucions de material. Multimagatzem amb prestatgeria, traspàs entre magatzems i canvi manual d’estoc.

Proposta de comandes de compra

Generació automàtica de comandes a proveïdors, en base a uns valors d’estoc òptims i mínims establerts per a cada tipus d’article.

Packs d’hores

Facturació de packs d’hores contractats pel client mitjançant dipòsits de venda, amb lliuraments parcials i emissió d’albarans.

Subscripcions periòdiques

Registre de quotes de serveis, per a la seva facturació automàtica i emissió de rebuts per a fitxers de remeses bancàries per web.

Demana informació sense compromís    Tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de donar resposta a la consulta sobre els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon). Les dades proporcionades es conservaràn mentres no ho soliciteu i no es cediran a tercers, excepte en els casos que s’hagi de fer per una obligació legal. Vostè te dret a obtenir confirmació sobre si a HST estem tractant les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o solicitar la supressió quan ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.


    Desitja rebre comunicats de marketing de HST per correu electrònic i entenent que les seves dades personals es tractaran com la política de privacitat


    Potser estaves buscant:

    Programa de gestió per a botigues d’informàtica a Lleida, software de gestió per a empreses d’informàtica a Lleida, software de gestió empresarial Lleida