Ajudes TIC per a Pimes i autònoms
29/06/2017
seguretat a internet
Privacitat i Seguretat a internet
02/11/2017
Mostrat tot

Pot el cap revisar el teu email? Nova sentència del Tribunal Europeu.

Les empreses que controlen el correu electrònic dels seus treballadors sense avisar-los prèviament i sense una justificació convincent contravenen la protecció de la vida privada i la correspondència dels ciutadans. El Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) falla a favor d’un treballador romanès al que varen acomiadar al 2007 després d’accedir als seus missatges privats.

Quin és el cas de la sentència?

Els fets es remunten 10 anys enrere, quan una empresa privada de Romania va acomiadar a un dels seus enginyers per enviar des del mail corporatiu missatges privats.

Arguments de l’empresa

L’empresa es va limitar, en el moment de l’acomiadament, a informar al treballador que tenia proves de que havia utilitzat el correu corporatiu per a finalitats personals. A més, l’empresa va adjuntar-li un document que contenia una recopilació de tots els missatges i conversacions mantingudes amb el seu germà i la seva novia.

Què ha dictaminat el Tribunal?

La sentència, que crea jurisprudència, considera que els tribunals romanesos, que en el seu dia varen avalar l’acomiadament del treballador, van violar el dret al respecte de la vida privada del treballador. L’article 8 del Conveni de Drets Humans diu: ‘tota persona té dret al respecte de la seva vida privada i familiar, del seu domicili i de la seva correspondència.’

El Tribunal Europeu segueix reconeixent a les empreses el dret a controlar el que fan els treballadors en horari laboral amb les eines proporcionades per l’empresa (smartphones, correu electrònic, ordinador, …) però a partir d’ara s’estableixen límits. Aquest ‘control’ només estarà justificat si el treballador ha estat informat prèviament i quan existeixin ‘raons legítimes’ que justifiquin la mesura.

En aquest cas, el Tribunal aclareix que els emails íntims intervinguts, alguns de caràcter sexual, no varen posar en risc en cap moment el sistema informàtic de l’empresa però la seva lectura per part dels gerents d’aquesta corporació si va suposar una intromissió il·legítima en la intimitat del treballador. Segons els jutges, malgrat haver informat al seu treballador prèviament de que l’estaven vigilant, hagués calgut exposar les raons que justifiquessin aquesta acció.

Criteris pràctics a tenir en compte

– Notificar al treballador prèviament de forma clara la possibilitat per part de l’empresari d’activar mesures de monitorització del seu correu electrònic i altres dispositius (GPS, telefonia, tablet, ordinador).

– Justificar aquesta monitorització aportant raons legitimes per fer-ho amb indicació, si es el cas, de si es tracta d’una mesura temporal o d’abast il·limitat.

– Es recomanable incloure aquestes indicacions en un manual d’ús dels sistemes o protocol intern que rebin tots els treballadors. S’ha de verificar que tots els treballadors hagin rebut aquesta normativa.

– Les empreses poden seguir aplicant les polítiques de control intern que considerin adequades sempre que es compleixin els requisits esmentats.

– Seria recomanable que el treballador fes servir un compte de correu electrònic personal (aliè  al corporatiu) per a l’intercanvi de missatges de caràcter particular.

Els jutges d’Estrasburg consideren que tot i que les normes internes de l’empresa prohibeixin l’ús d’internet per a finalitats privades, no es pot reduir a res “l’exercici de la vida privada social en el treball”.

Contactar 973 72 71 72


  Tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de donar resposta a la consulta sobre els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon). Les dades proporcionades es conservaràn mentres no ho soliciteu i no es cediran a tercers, excepte en els casos que s’hagi de fer per una obligació legal. Vostè te dret a obtenir confirmació sobre si a HST estem tractant les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o solicitar la supressió quan ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.


  Desitja rebre comunicats de marketing de HST per correu electrònic i entenent que les seves dades personals es tractaran com la política de privacitat


  Contactar 973 72 71 72


   Tratamos los datos que nos facilita con el fin de dar respuesta a la consulta sobre nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono). Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en HST estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.


   Desea recibir comunicados de marketing de HST por correo electrónico y entendiendo que sus datos personales se tratarán como la política de privacidad